Jonas Samuel Baumann
Basel, Switzerland
jonas|at|jsbaumann.ch

INSTAGRAM>>>

-------

© Jonas Baumann 2010

Paintings from Jan-Apr 2018

http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_desaster.jpg
Desaster
http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_reiter.jpg
Rider 1
http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_BoxBeach.jpg
Box At The Beach
http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_QUadrat.jpg
This Is The End
http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_box1.jpg
Box xxx
http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_SelbstportraitInAb.jpg
Selbstportrait in Abwesenheit des Künstlers 1
http://www.jsbaumann.ch/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_skulpturRahm.jpg
Sculpture And Wind