Jonas Samuel Baumann
Basel, Switzerland
jonas|at|jsbaumann.ch

INSTAGRAM>>>

-------

© Jonas Baumann 2010

Paintings from Jan-Apr 2018

https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_desaster.jpg
Desaster
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_reiter.jpg
Rider 1
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_BoxBeach.jpg
Box At The Beach
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_QUadrat.jpg
This Is The End
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_box1.jpg
Box xxx
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_SelbstportraitInAb.jpg
Selbstportrait in Abwesenheit des Künstlers 1
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-98_JonasBaumann_skulpturRahm.jpg
Sculpture And Wind