Jonas Samuel Baumann
Basel, Switzerland
jonas|at|jsbaumann.ch

INSTAGRAM>>>

-------

© Jonas Baumann 2010

Paintings from january-april 2017.

https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntuecher1.jpg
Four Towels (sold)
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntwosculptures.jpg
Two Sculptures (sold)
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumannsculpturewithtowels.jpg
Sculpture With Towels
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumannspeer.jpg
Omphalos 2
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumannstageswithtowers.jpg
Stage With Towers
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumannkopftisch.jpg
Table And Apollon
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumannplattenbaum.jpg
Sculpture With Vinyl
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntableno8.jpg
Table No. 8
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntower3.jpg
Tower 3
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_tischlizoom.jpg
Table No. 4
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntableno5.jpg
Table No. 5
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntable5.jpg
Table No. 6
https://www.jsbaumann.ch:443/files/gimgs/th-54_54_jonasbaumanntableno7.jpg
Table No. 7